Ćwiczenia gimnastyczne. Ćwiczenia i zabawy z wykorzystaniem plastikowych butelek.

Celem ogólnych tychże ćwiczeń jest rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe, gry, jak i ćwiczenia gimnastyczne.

Warto jednak wyszczególnić także cele szczegółowe. Pierwszym z nich jest doskonalenie przez dziecko spostrzegawczości oraz także dokładności podczas ćwiczeń. Z kolei celem drugim jest nauka dziecka wykorzystania odpadów do w pełni bezpiecznej zabawy. Celem jest równiez rozruszanie się, świetnie nadaje się na poranne ćwiczenia dla 4 latki lub starszych dzieci.

Czego będziemy potrzebować? Jedynie butelek plastikowych o takiej samej wielkości dla wszystkich dzieci. 

Zabierzmy się do konkretów i poznajmy wszelkie przykłady ćwiczeń.

 1. Przekładanie butelki z jednej do drugiej ręki. Ćwiczenie należy wykonywać z przodu, tyłu, nad głową, stojąc w miejscu, pod kolanem, w biegu w różnych kierunkach, a także w chodzie. 
 2. Podrzuty butelki w górę i chwyty (oburącz, jednorącz, jak i dowolne). Po opanowaniu tychże chwytów możemy wykonywać zadania dodatkowe przed chwytem. Może to być klaśnięcie w dłonie z tyłu, przodu, wykonanie przysiadu, obrót wokół sobie w lewo, jak i w prawo. 
 3. W siadzie skrzyżnym lub w staniu. Podbijanie butelki dłońmi, a później jej toczenie po wyciągniętych ramionach ćwiczyć na przemian toczenie i podbijanie. 
 4. W staniu trzymanie butelki w jednej ręce z wykonywaniem kół prawą i lewą ręką na zmianę.
 5. W staniu butelka wzniesiona w górę oburącz trzymana.
 6. Stanie w rozkroku z butelką w górze w trzymaniu oburącz.
 7. Stanie w rozkroku z butelką w górze w trzymaniu oburącz ze skłonami w przód i zataczanie kół w wokół jednej, jak i drugiej stopy.
 8. Przekładanie butelki z ręki do ręki, skłaniając się aż do pełnego skłonu w przód. 
 9. W skrzyżnym siadzie wnoszenie butelki w górę z głębokim skłonem w przód. 
 10. Siad skrzyżny, butelka na głowie podtrzymywana palcami rąk. Wykonywanie skrętów tułowia w lewo oraz w prawo. 
 11. Siad rozkroczny, butelka nad głową trzymana w dwóch rękach i skrętoskłon do prawej stopu z przełożeniem pod nią butelki. Później zmieńmy stronę na lewą. 
 12. Klęczny siad, butelka przed kolanami – odsuwanie butelki z szybkim ruchem w przód oraz przesuwanie do kolan. 
 13. Leżenie przodem, butelka z przodu w odległości wyciągniętych rąk.
 14. Leżenie przodem z rękami zgiętymi w łokciach. Głęboki wdech nosem oraz silny wydech ustami bezpośrednio w stronę butelki. 
 15. Leżenie przodem i trzymanie butelką w jednej ręce. Butelkę należy przekazywać okrężnym ruchem z jednej do drugiej ręki.
 16. Leżenie tyłem z butelką za głową. Jednoczesne wznoszenie nóg oraz rąk. Butelka ma się spotkać ze stopami. 
 17. Leżenie tyłem i przeniesienie nóg za głowę z butelką pomiędzy stopami. Ręce powinny się znajdować wzdłuż tułowia. 
 18. Leżenie tyłem, nogi zgięte i wzniesione. Butelka powinna się znajdować pomiędzy kolanami, a ręce wzdłuż tułowia. Należy wykonać skłon głowy w przód i podciągnąć kolana. 
 19. Siad prosty podparty lub też leżenie tyłem. Krążenie obunóż z butelką pomiędzy stopami.
 20. Siad podparty prosty. Butelka powinna się znajdować w poziomej pozycji. Wznoszenie nóg. 
 21. Siad podparty skulny. Stopy powinny znajdować się na butelce. Przetaczanie butelki pomiędzy stopami od strony lewej do prawej.
 22. Siad skulny podparty, butelka pomiędzy stopami. Mocne rzuty butelki stopami i chwyty rękami w sposób dowolny.
 23. Butelka z tyłu w chwycie oburącz. W biegu próby dotknięcia butelki palcami stóp, czy też piętami.
 24. Postawa prosta. Butelka leży na podłodze. Przeskoki różnorakie przez butelkę.
 25. Siad skrzyżny, butelka powinna znajdować się poziomo na głowie. Osoba prowadząca podaje na tamburynie rytm. Dzieci muszą rytm zapamiętać i wystukać go o podłogę przy wykorzystaniu butelek.